Naar de inhoud

tuinarchitectuur Pepijn Verheyen

naar klassieke projecten

Als dit bericht blijft staan, werkt flash en/of JavaScript niet op jouw computer. Klik hier als je een alternatieve versie wil bekijken.

Een tuin is een interactie tussen mens en natuur. Vele tuinarchitecten gaan bij het ontwerpen uit van hun eigen belevingswereld en wensen. Ze denken in de eerste plaats aan de vorm en het esthetische, functionele karakter. Zo laten veel mensen zich een omgeving aanmeten. Het resultaat is een tuin die niet echt van hen zelf is. Tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen ziet dit anders. Hij probeert naast het esthetische, functionele aspect ook rekening te houden met de persoonlijkheid, wensen, noden en belevingswereld van de bewoners. Daarom ging hij als eerste in België samenwerken met Sara Adriaensen, een master in de psychologie. De wisselwerking tussen de vakkennis inzake vorm, stijl en planten uit de tuin- en landschapsarchitectuur en het inzicht in de persoonlijkheid en belevingswereld uit de psychologie levert een meerwaarde op bij elk ontwerp. Het resultaat is dat de tuin een uniek kunstwerk wordt dat aansluit bij de persoonlijkheid van zijn bewoners. De werkwijze, filosofie en visie van Pepijn is meerdere malen bekroond en in de pers geciteerd.

WAT MAAKT ONS ANDERS? WAARVOOR KAN U BIJ ONS TERECHT?

WERKWIJZE HORTULUS TUINARCHITECTUUR

Algemeen genomen verloopt de werkwijze meestal als volgt;

 1. Een vrijblijvende afspraak met de tuinarchitect waarbij we uw wensen en noden aangaande uw nieuwe tuin bespreken, de bestaande toestand bekijken en uw persoonlijk dossier opstellen.
 2. Een analyse (fase 1 start van de overeenkomst*) aan de hand van foto’s, observatie, eventuele opmetingen**, vragenlijsten en (met de door u aangereikte plannen van het perceel, woning en omgeving) een inventarisatie van de bestaande toestand en omgeving.
 3. Het uittekenen van een, meestal 3 dimensionaal, voorontwerp waardoor u zich een beeld van de structurele opbouw van uw tuin kan vormen.
 4. Bespreking van het voorontwerp met de tuinarchitect.
 5. Beslissingsperiode
 6. Op het moment dat de klant beslist door te gaan met het ontwerp start een volgende fase (fase 2 ***). Er volgt een onderhoud met de tuinarchitect waarbij we eventuele aanpassingen van het structurele voorontwerp bespreken.
 7. Een tussenontwerp krijgt vorm. Weer stellen we de tuin voor aan de hand van schetsen en/of beelden. Nu gaan we meer in detail bekijken hoe we structuur, beplanting enz. daadwerkelijk inpassen.
 8. Het ramingsplan en de kostenanalyse. Een plan om een beter beeld te krijgen op de mogelijkheden en de kosten zodat we het ontwerp kunnen afstemmen op het budget.
 9. Een materiaalanalyse.
 10. Het uittekenen van een definitief ontwerp.
 11. Overleg.
 12. Het uitwerken van de gevraagde plannen zoals bijvoorbeeld het presentatieplan, het beplantingsplan, plan voor aanleg etc.
 13. Aanleg van de tuin****. Deze kan volledig of gedeeltelijk met hulp van ons gebeuren. Maar kan evengoed door uzelf of door derden met of zonder onze hulp plaatsvinden .

RICHTPRIJZEN

Algemeen worden onze prijzen op de volgende manier gehanteerd teneinde de meest interessante aanbiedingen te kunnen verzekeren.

Voorontwerp: deze prijs wordt vooraf of tijdens een eerste vrijblijvende afspraak met u besproken.

Opmetingen en uittekenen van plannen, maken van schetsen en advies aan uurprijs.

Ramingsplan en kostenanalyse aan uurprijs.

Algemene plannen zoals het beplantingsplan, uitvoeringsplan, matenplan, schetsplannen , tuinplan en tekeningen aan uurprijs.

Plantgoed; bomen, vormbomen, topiary, struiken, snoeivormen, heesters, grassen en vaste planten. Hiervoor kan vrijblijvend een raming worden aangevraagd.

Constructies; zwembad, poolhouse, speeltoestel, boomhut, meubilair, verlichting, bijgebouw, zwemvijver, vijver / waterelement, sauna, hottub, wirlpool / jacuzzi…. Hiervoor kan vrijblijvend een raming worden aangevraagd.